Van lege bedden naar volledige opnamecapaciteit

De uitdaging:

Door de enorme werkdruk was deze organisatie genoodzaakt om de opnamecapaciteit drastisch af te schalen. De maandelijkse kosten daarvan: ongeveer €100.000. Dat prijskaartje hing er aan het uit elkaar vallen van de zorgteams, het grote verloop en het gebrek aan deskundigheid. En: het personeel voelde zich niet langer veilig (emotioneel en fysiek) door de toename van agressie, waardoor veel mensen zich langdurig hadden ziekgemeld.

De aanpak:

We begonnen waar de nood het hoogst was: de werkdruk direct verlagen door inzet van ons gekwalificeerde team. Omdat zij taken overnamen, ontstond er rust en ruimte om aan het werk te gaan met de rest. Hierbij pasten we veel coaching on the job toe: meekijken met de medewerkers en ze laten zien hoe ze daadkrachtig en met zelfvertrouwen omgaan met bepaalde situaties. Door het aanbrengen van meer structuur (in bijvoorbeeld het dienstverloop) was onderlinge communicatie veel makkelijker en hielpen ze elkaar verder. Ook startten we een grootschalige recruitmentcampagne op, om zo een team te bouwen met de kennis om dit type zorg te dragen.

De resultaten:

  • Er wordt weer gewerkt met volledige opnamecapaciteit.
  • Het behandelteam kan de werkdruk zonder moeite aan.
  • De onderlinge besluitvorming is verbeterd.
  • Er zijn 50% minder incidenten.
  • Geen inzet van politie meer nodig.
  • Er is een flinke daling van het ziekteverzuim.
  • Er zijn 20 nieuwe, gekwalificeerde, personeelsleden aangetrokken.

Ook toe aan meer structuur, minder verzuim en optimale zorg?