Van inhuur naar vaste gezichten

De uitdaging:

Voor deze organisatie was de prioriteit helder: vaste gezichten en een vast team voor de patiënten. Maar door een aantal factoren liep dit helemaal mis. Zo heerste er onzekerheid en onvrede onder het personeel, omdat er organisatorisch niet daadkrachtig en transparant gehandeld werd. Er was geen ruimte om naar elkaar te luisteren, kritisch te zijn of kennis te delen. En dat gebrek sijpelde door in de hele organisatie. Het gevolg? Zorgteams die vastliepen, een onveilig gevoel (onder de medewerkers en de patiënten) en meerdere langdurig zieken. De organisatie moest daardoor doorlopend gebruikmaken van externe inhuur, precies wat ze niet wilden.

De aanpak:

Het doel was duidelijk: de rust terugbrengen. Zodat patiënten die vaste gezichten zouden krijgen en er binnen het team weer met plezier samengewerkt kon worden. Essentieel daarvoor was het helder krijgen: wat werkt wel en wat werkt niet (fail & try principe). Er speelde zoveel op alle verschillende lagen, dat we aan de slag zijn gegaan met het stabiliseren en structuur aanbrengen voor iedereen. De algehele werksfeer moest verbeterd worden en dat lukt alleen als alle mensen daarbij betrokken zijn. Het weer aanbrengen van visie, een gezamenlijk doel en het aantrekken van nieuwe, gekwalificeerde mensen was de basis.

De resultaten:

  • Patiënten krijgen weer zorg die helemaal aansluit.
  • Organisatorisch is alles beter op orde.
  • Het behandelteam is gestabiliseerd dankzij duidelijke structuur.
  • Er wordt onderling weer gecommuniceerd en feedback gegeven.
  • Er is een beter gevoel van veiligheid op de werkvloer.
  • Het aantal incidenten is gedaald.
  • Alle behandelplannen zijn up-to-date.
  • Werkgeluk en onderlinge sfeer is enorm verbeterd.
  • De inhuur van externen is afgenomen dankzij minder ziekteverzuim.

Ook toe aan meer structuur, minder verzuim en optimale zorg?