Structuur en samenhang terug bij organisatie

De uitdaging:

Door het grote verloop binnen deze organisatie was er eigenlijk geen sprake meer van teamverband. Mensen liepen vast of vielen ziek uit. Diensten verliepen chaotisch en zonder enige vorm van structuur. En de eenheid was ver te zoeken, aangezien de medewerkers allemaal een eigen kijk hadden op hoe de zorg geleverd moest worden. Er werden inhuurkrachten ingezet om het verloop op te vangen, maar die konden niet voldoen aan de gewenste kwaliteit. Dit alles samen zorgde voor een gevoel van fysieke en emotionele onveiligheid onder de patiënten. Met een forse toename van agressie tot gevolg.

De aanpak:

Samen met het management zijn we om tafel gegaan. Wat moet er anders en hoe pakken we dat aan? Stap één was het weer stabiliseren van het team. Een belangrijke factor daarin was structuur aanbrengen met een gezamenlijke werkwijze en duidelijke afspraken maken over de overdracht tussen diensten. Om de personeelsuitdaging structureel op te lossen, zijn we ook gestart met een recruitmentcampagne. Deze nieuwe mensen gingen gelijk mee in onze aanpak. Naar de patiënten toe werkten we aan het helder krijgen van behandeldoelen en verbeterden we de samenwerkingen met andere disciplines (artsen, therapeuten en psychologen).

De resultaten:

  • Het team communiceert weer met elkaar dankzij structuur, duidelijke afspraken en meer kennis en kunde.
  • De veiligheid op de werkvloer is toegenomen.
  • Het aantal incidenten is met 50% afgenomen en er is geen politie-inzet meer nodig.
  • Alle behandelplannen zijn up-to-date.
  • Er is een toename van het werkplezier en daarmee een daling van het aantal ziekmeldingen.

Ook toe aan meer structuur, minder verzuim en optimale zorg?